Etiket arşivi Havuz Yapım aşamaları

ileadmin

Bahçeye Havuz Yapım Aşamaları

Açık alanda havuz yapacak veya yaptıracaksınız.

Aşağıda kısaca havuz yapım aşamaları belirtilmiştir.Detaylı bilgi değildir, sadece aşama başlıklarıdır.

Belediye izinleri gerekliyse vs o kısımları geçiyoruz ve en baştan havuz yapım aşamalarını anlatıyoruz.

1 Zemin Etüdü: Havuz yapılacak alanın zeminin havuz yapmaya uygun olup olmadığının tespiti.

2 Alan Belirlele: Havuz yapılacak alanda havuz için en iyi yerin tespiti

3 Zeminin Kazılması : Keçpe ile zeminin istenilen ölçülerde kazılması

4 Kazılan yerin beton dökülmeden önce uygun hale getirilmesi için düzeltilmesi , düzgünleştirilmesi.

5 Havuz beton dökümü ve sonra yüzey döşemeleri

6 Havuz astarı ile kaplama

7 Kontrollerin yapılması, su kaçağı vs

8 Havuz kenarı deck kaplama

9 Havuz etrafı mobilya şemsiye oturma gurubu seçilmesi vs