Açık alanda havuz yapacak veya yaptıracaksınız.

Aşağıda kısaca havuz yapım aşamaları belirtilmiştir.Detaylı bilgi değildir, sadece aşama başlıklarıdır.

Belediye izinleri gerekliyse vs o kısımları geçiyoruz ve en baştan havuz yapım aşamalarını anlatıyoruz.

1 Zemin Etüdü: Havuz yapılacak alanın zeminin havuz yapmaya uygun olup olmadığının tespiti.

2 Alan Belirlele: Havuz yapılacak alanda havuz için en iyi yerin tespiti

3 Zeminin Kazılması : Keçpe ile zeminin istenilen ölçülerde kazılması

4 Kazılan yerin beton dökülmeden önce uygun hale getirilmesi için düzeltilmesi , düzgünleştirilmesi.

5 Havuz beton dökümü ve sonra yüzey döşemeleri

6 Havuz astarı ile kaplama

7 Kontrollerin yapılması, su kaçağı vs

8 Havuz kenarı deck kaplama

9 Havuz etrafı mobilya şemsiye oturma gurubu seçilmesi vs